Library Head Research and Development Delft University of Technology, TU Delft Library Netherlands

Library Head Research & Development


Department/faculty: Universiteitsdienst - TU Delft Library


Level: University Graduate


Working hours: 24.0 hours weekly


Contract: 18 maanden


Salary: 4219 - 5405 euros monthly (full-time basis)


You are looking at a vacancy text originally drafted in Dutch.


Parts may be available in English!


Universiteitsdienst - TU Delft Library

 

TU Delft Library is de grootste technisch-wetenschappelijke bibliotheek van Nederland. Als fysieke en virtuele ontmoetingsplek, verbindt de Library onderwijs en onderzoek aan de TU Delft en laat zij kennis vrijelijk stromen. De Library ondersteunt wetenschappers, studenten en docenten door op een innovatieve manier kennis te ontsluiten, te delen en zichtbaar te maken. Omdat we zoveel waarde hechten aan wetenschappelijke output, digitale content en innovatieve ontwikkelingen, is het van belang dat we kennisdeling onder de aandacht brengen. We adviseren studenten, docenten en wetenschappers in de keuze van publicatiekanalen, hergebruik van materiaal van anderen of bescherming van eigen intellectueel eigendom. Open, nieuwsgierig, zelfbewust, vernieuwend en verbindend. Dat zijn de merkwaarden die wij daarbij hanteren. Gebruiksonderzoeken kennen een hoge waardering toe aan de innovatieve dienstverlening van de Library.


Het werk binnen de Library is belegd in de drie afdelingen Research Services, Education Services en Resources. De afdelingsmanagers vormen samen met de directeur het managementteam. Vanuit de Library vinden we coördinatie van communicatie, het beheer van relaties, innovatie en efficiënte bedrijfsvoering belangrijk. Deze overkoepelende activiteiten zijn verdeeld over het managementteam, met ondersteuning vanuit een beleidsgroep.

 

Job description


Om mee te gaan in de nieuwe uitdagingen waar bibliotheken tegenwoordig mee geconfronteerd worden, heeft de Library een klein R&D team sinds September 2013 (4,4, fte inclusief het hoofd). We willen onderzoeken hoe innovatief we zijn en willen zijn, en ons innovatieproces optimaliseren. Onze ambitie is om een innovatieve Library te zijn, en om innovatie beter te integreren in onze teams en afdelingen.


We zoeken een nieuw hoofd R&D, die onze innovatieve kracht een stap verder brengt. Dit hoofd is een vakbekwame en senior medewerker die voor een beperkte tijd (18 maanden) en dienstbetrekking (0,6 fte) wordt aangesteld. Aan het einde van die 18 maanden willen we de flexibiliteit hebben om onze innovatieve capaciteit zo nodig te herrangschikken en een structurele manier te hebben gevonden om onze successen te monitoren, en onze kansen te grijpen.


De opdracht voor het hoofd is als volgt:


- Onderzoek samen met het management, de hoofden en het R&D team van de Library wat de beste en meest effectieve manier is om innovatie vorm te geven binnen de Library. Het voorwerk van zowel het R&D team als het managementteam zal daarbij van pas komen. Een goede samenwerking met andere directies van de universiteitsdienst, met name ICT/Innovatie en Education & Student Affairs, is noodzakelijk.


- Lever een actieplan gebaseerd op bovenstaand onderzoek aan en bereid voor of implementeer de benodigde stappen die we als Library moeten zetten om innovatie optimaal ingebed te krijgen in onze organisatie.


- Adviseer ons tegelijkertijd hoe we echt waarde kunnen toevoegen en we ons kunnen positioneren in het krachtenveld van huidige en toekomstige trends. Het hoofd zorgt ervoor dat we over de afdelingen heen gericht bezig zijn, Het hoofd stimuleert innovatie bij projecten en teams, en zorgt dat we beter begrijpen hoe we een cultuur kunnen voeden waar alle medewerkers door geïnspireerd worden en gemotiveerd worden door de kansen en veranderingen die innovatie met zich meebrengt.


- Deel van het werk is het ontwikkelen en bijhouden van een overkoepelende innovatieagenda, waardoor user experience centraal blijft in onze aanpak, de effectiviteit van onze innovatieve projecten wordt gemeten, er een meetlat is voor innovatiemanagement, en waardoor we de risico’s kennen.


- Het aansturen van het R&D team.

 

Requirements


Het hoofd R&D heeft/is:


- Academisch denk- en werkniveau


- Minimaal 5 jaar ervaring in een gelijkwaardige rol


- Affiniteit met technische wetenschappen en digitale technologie


- Kennis van of interesse in de uitdagingen die de bibliotheek kent


- Affiniteit met het managen van innovatieve projecten


- Goede “people management” vaardigheden


- Effectieve communicator en netwerker


- Begrijpt of is bekend met “agile” aanpak van projecten


- Bewezen kennis van of ervaring met UX is een pre


- Bij voorkeur projectmanagement ervaring of formele kwalificaties, bekend met “process design”


- Uitstekende kennis van het Engels (mondeling en schriftelijk)


- Tech savvy, ondernemend, leergierig, resultaatgericht, samenwerker, met durf en passie voor innovatie.

 

Conditions of employment


De functie heeft een omvang van 24 (0,6 FTE). Het gaat om een tijdelijk contract van 1,5 jaar. Het salaris is gebaseerd op schaal 12 (met een maximum van € 5.405,- bruto per maand bij een fulltime aanstelling). TU Delft kent aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals korting bij zorgverzekeraars en op een sportabonnement. Ook kun je afspraken maken over flexibele werktijden. Daarnaast is het mogelijk om jaarlijks via het Individueel Keuzepakket Arbeidsvoorwaarden je eigen beloningspakket samen te stellen en ontvang je een maandelijkse werkkostenbijdrage. Op de campus is een Internationaal Kindcentrum met kinderopvang, voor- en naschoolse opvang en een internationale basisschool. Verder biedt Dual Career Services ondersteuning aan meekomende partners. Het salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op de CAO Nederlandse Universiteiten.

 

Information and application


Voor meer inhoudelijke informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wilma van Wezenbeek, Directeur TU Delft Library, e-mail: w.j.s.m.vanwezenbeek@tudelft.nl, tel: 015 - 2787817. Voor informatie over de selectieprocedure kun je terecht bij Ruth Vidal-Brown, e-mail: po.ud@tudelft.nl, tel: 015 - 27 81223. Je sollicitatiebrief met curriculum vitae kun je richten aan mw. Wilma van Wezenbeek, en mailen voor 7 mei 2018 naar po.ud@tudelft.nl onder vermelding van vacaturenummer AT/UD/TUDL/2018/06.

 


If you apply for this position please say you saw it on Adminoxy

Apply

All Jobs

surrey

anu

british columbia

cambridge

copenhagen

geneva

gothenburg

hamburg

lausanne

laval

nus

seoul

sfu

southampton

toronto

unsw